Zapoj sa aj ty do Petície: Stop týraniu zvierat!!! SEM
Zapoj sa aj ty do Petície: POMOC TULEŇOM!!! SEM

Únor 2013

Belgický Grifón, Bruselský Grifón, Brabantík

4. února 2013 v 19:15 | PatriSa |  Psy podrobnejšie
Hoci oficiálne ide o tri samostatné plemená, sú to v skutočnosti iba varianty jedného

plemena, navzájom sa odlišujúce farbou a štruktúrou srsti. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v jednom vrhu sa môžu vyskytnúť všetky tri naraz.

Pôvod: Majú spoločných predkov s pinčmi a fúzačmi, tzv. stajňové pinče, všestranné sedliacke psy. Je možné, že v čase rozrôzňovania do jednotlivých psích plemien boli na zjemnenie typu a na zmenšenie veľkosti prikrížené yorkshirské teriéry, na skrátenie ňucháčovej partie aj mopsy.

Popis: Malý živý pes kvadratickej telesnej stavby. Hlava široká, guľatá, s klenutým čelom, čo najkratším ňucháčom a s vystupujúcou bradou. Oči nápadne veľké, čierne, guľaté, dosť ďaleko od seba. Uši prv kupírované, dnes menšie, sklopené. Telo štvorcové, hrudník pomerne široký a hlboký. Nohy stredne dlhé, rovné a rovnobežné. Chvost vyššie nesený, krátený na dve tretiny pôvodnej dĺžky. Srsť a farba:

a)belgický grifón - tvrdá, ježatá, stredne dlhá, hustá, čierna alebo čiernosivá;

b) bruselský grifón - tvrdá, ježatá, stredne dlhá, farba červená líščia s čiernym nádychom na ňucháči a na brade;

c) brabantík - krátka, červenej alebo trieslovej farby, príp. s čiernou maskou. Veľkosť: Pri všetkých troch sú dva veľkostné typy - menší do 3 kg, väčší do 4,5-5 kg. Kohútiková výška zhruba 21-28 cm.

Charakteristika: Veľmi živý, inteligentný a citlivý psík s takmer ľudským výrazom v tvári. Oproti druhým pinčom je menej nervózny, celkove vyrovnanejší a málo breše. Pánovi je bezhranične oddaný. Bežne sa dožíva vysokého veku.

Zvláštne nároky: Tieto inak nenáročné psy majú veľké problémy s rozmnožovaním. Šteniec sa rodí málo, a pretože bývajú nezvyčajne veľké, útle sučky mávajú často komplikované pôrody. Držať ich môže hocikto, ale chovu by sa mali venovať iba skúsení chovatelia.

Využitie: Kedysi lovec potkanov a strážca, teraz výlučne spoločenský pes.

Výskyt: Patrí medzi vzácnejšie plemená, u nás sa však pravidelne zjavuje na výstavách a dochováva.
Možná zámena: Drsnosrsté grifóny (belgického a bruselského) by bolo ľahko možné pomýliť si s opičím pinčom, ktorý má však dlhší a užší ňucháč, ktorý nie je zdvihnutý nahor a je vždy čierny.

Bostonský teriér

4. února 2013 v 19:11 | PatriSa |  Psy podrobnejšie
Pôvod: Tvor( prechod medzi dogovitými psami a teriérmi. Vznikol v druhej polovici minulého storočia v USA. jeho bezprostrednými predchodcami boli z Európy dovezené krížence buldogov a teriérov, vyšľachtené na psie zápasy. V USA oficiálne uznaný roku 1893.
Popis: Malý kompaktný hladkosrstý pes s krátkym nosom. Hlava v správnom pomere voči veľkosti psa, s kvadratickou, hore plochou lebečnou dutinou a s krátkym, širokým a hlbokým ňucháčom, ktorého dĺžka nesmie byť väčšia ako tretina dĺžky lebky. Oči veľké, guľaté, tmavé, ďaleko od seba, s bystrým výrazom. Uši vztýčené, "netopierie". Krk dostatočne dlhý, zľahka zahnutý. Telo pôsobí kompaktne, je krátke, dobre stavané, s hlbokým a dostatočne širokým hrudníkom a iba slabo vtiahnutým bruchom. Nohy rovné a pomerne hrubé, stehná svalnaté. Labky malé a guľaté. Chvost nízko nasadený, krátky, rovný ale bo zakrútený. Srsť krátka, hladká, lesklá, jemná. Farba pruhovaná s bielymi škvrnami, ktoré musia byť rovnomerne rozdelené. Ideálny je biely ňucháč, biela lysinka na hlave, na krku a na hrudi, na predných nohách a na spodku zadných nôh. Veľkosť: Kohútiková výška 35-45 cm, hmotnosť do 11,4 kg. Rozlišuje sa ľahký typ (do 6,8 kg), stredný typ (6,8-9,1 kg) a ťažký typ (9,1-11,4 kg).
Charakteristika: Teriérsky živý, aktívny a aj primerane ostrý pes. Odvážny, sebavedomý, avšak nie tvrdohlavý. Vďaka vrodenej vysokej inteligencii sa rýchlo učí a s výchovou nebývajú problémy.
Zvláštne nároky: Máva problémy s rozmnožovaním, často treba robiť cisársky rez. Má rád dlhšie vychádzky.
Využitie: Prv bojový, dnes športový spoločenský a rodinný pes. Výborne stráži.
Výskyt: V USA obľúbený, v Európe skôr vzácnejší, u nás sa nevyskytuje.
Možná zámena: S francúzskym buldočkom (najmä na fotografii), oproti ktorému je nápadne ľahší, subtílnejší, rýchlejší a vrtkejší.

Borderský teriér

4. února 2013 v 19:10 | PatriSa |  Psy podrobnejšie
Pôvod: Patrí medzi najpôvodnejšie, moderným chovom iba málo pozmenené teriérske plemená, a to tak zo strany exteriéru ako povahy. Pochádza z hraničnej oblasti medzi Anglickom a Škótskom. Zmienky o jeho existencii máme od 17. storočia. Okrem starého anglického teriéra podieľal sa vraj na jeho formovaní aj líščí pes a otterhound. Roku 1920 vydali prvý štandard a založili chovateľský klub tohto plemena.
Popis: Malý drôtosrstý pracovný teriér prírodného vzhľadu. Hlava sa má podobať na hlavu vydry, s krátkou a mocnou ňucháčovou partiou. Oči tmavé, živé. Uši malé, v tvare písmena V, sklopené dopredu, priliehajú k tvári. Krk stredne dlhý. Telo dlhšie, štíhle, s hl bokým, úzkym a dlhým hrudníkom. Nohy rovné, s nie veľmi hrubými kosťami. Chvost kratší, pri koreni hrubý, postupne sa zužujúci, nesený vysoko. Srsť hrubá a hustá. Farba červená, pšeničná, sivá, modrá s pálením. Veľkosť: Kohútiková výška 25-30 cm, hmotnosť 5-7 kg.
Charakteristika: Nenápadný, ale prirodzene ostrý, veľmi húževnatý a vytrvalý. Nabitý energiou a odvahou, ale pritom dobre ovládateľný a prispôsobivý.
Zvláštne nároky: Tento veľmi nenáročný psík rád plní úlohy a neznáša nečinnosť.
Využitie: Poľovný pes - jamník, používal sa prv aj pri štvaniciach, dobre pracuje aj v neschodných terénoch. Možno ho držať aj ako spoločníka.
Výskyt: Patrí medzi menej chované teriéry, hoci aj u nás sa pravidelne dochováva.
Možná zámena: Vzhľadom na malú ušľachtilosť borderského teriéra prichádza do úvahy iba zámena s "bastardom", ktorá je však pri znalosti charakteristických znakov plemena veľmi nepravdepodobná.